KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG “VỢ CHỒNG A PHỦ”

KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG “VỢ CHỒNG A PHỦ”

Lượt xem:

  KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG “VỢ CHỒNG A PHỦ” Nguyễn Địch – Trường THPT Sơn Mỹ, Quảng Ngãi                    Tô Hoài là một gương mặt khá tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông viết văn khá sớm. Trong sự nghiệp văn chương của mình, Tô Hoài đã đóng góp vào sự phát triển của văn xuôi Việt... ...