Trường THPT Sơn Mỹ

  • Điện thoại: 0553843224
  • Email: c3sonmy@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi