KẾT QUẢ NỀ NẾP HỌC KÌ I

KẾT QUẢ NỀ NẾP HỌC KÌ I

Lượt xem:

KẾT QUẢ NỀ NẾP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 Lớp T5 T6 T7 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 Đtb Vị thứ 10A1 92 80 46 43 62 25 -80 47 45 52 68 63 98 49.31 23 10A2 86 72 91 89 93 -6 -7 64 90 83 66 62 -8 59.62 21 10A3 66 93 -25 10 64 53 -10... ...
MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN VẬT LÝ 10,11,12

MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN VẬT LÝ 10,11,12

Lượt xem:

...
Đề minh họa môn Toán lớp 10 cuối kì 1 của Bộ

Đề minh họa môn Toán lớp 10 cuối kì 1 của Bộ

Lượt xem:

...
Đề minh họa  môn Toán cuối kì 1 lớp 12

Đề minh họa môn Toán cuối kì 1 lớp 12

Lượt xem:

...
Đề minh họa cuối kì 1 môn Toán lớp 11

Đề minh họa cuối kì 1 môn Toán lớp 11

Lượt xem:

...
ĐỀ MINH HOẠ LÝ 10 CUỐI HKI CỦA BỘ GIÁO DỤC

ĐỀ MINH HOẠ LÝ 10 CUỐI HKI CỦA BỘ GIÁO DỤC

Lượt xem:

...
ĐỀ MINH HOẠ LÝ 11 CUỐI HKI CỦA BỘ GIÁO DỤC

ĐỀ MINH HOẠ LÝ 11 CUỐI HKI CỦA BỘ GIÁO DỤC

Lượt xem:

...
ĐỀ MINH HOẠ LÝ 12 CUỐI HKI CỦA BỘ GIÁO DỤC

ĐỀ MINH HOẠ LÝ 12 CUỐI HKI CỦA BỘ GIÁO DỤC

Lượt xem:

...
CẨM NANG KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BẤT HỢP TÁC TRONG HỌC TẬP

CẨM NANG KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BẤT HỢP TÁC TRONG HỌC TẬP

Lượt xem:

...
ĐỀ THI HSG MÔN LÝ LỚP 11 NĂM 2018

ĐỀ THI HSG MÔN LÝ LỚP 11 NĂM 2018

Lượt xem:

...
KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG “VỢ CHỒNG A PHỦ”

KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG “VỢ CHỒNG A PHỦ”

Lượt xem:

  KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG “VỢ CHỒNG A PHỦ” Nguyễn Địch – Trường THPT Sơn Mỹ, Quảng Ngãi                    Tô Hoài là một gương mặt khá tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông viết văn khá sớm. Trong sự nghiệp văn chương của mình, Tô Hoài đã đóng góp vào sự phát triển của văn xuôi Việt... ...