Trao học bổng Tôn Thất Trừng tại Trường THPT Sơn Mỹ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 18/01/2021, ông Trương Quang Thao đại diện Quỹ học bổng của Bà Tôn Thất Trừng-Kiều bào Việt Nam tại Canađa đã về thăm và trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh của Trường THPT Sơn Mỹ. Mỗi suất học bổng trị giá 150 đô la Canađa, tương đương 2.600.000 đ tiền Việt Nam. Đây là năm thứ 12 Quỹ học bổng của bà Tôn Thất Trừng được trao tại Trường THPT Sơn Mỹ.