CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG THANH NIÊN CỦA ĐOÀN TRƯỜNG THPT SƠN MỸ NĂM HỌC 2020 – 2021

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG THANH NIÊN CỦA ĐOÀN TRƯỜNG THPT SƠN MỸ NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2020 – 2021. Hướng dẫn số 98-HD/ĐTN ngày 25 tháng 2 năm 2021 của BCH Đoàn thành phố Quảng Ngãi. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). BCH Đoàn Trường THPT Sơn Mỹ xây dựng kế hoạch hành... ...